Διαθέσιμα μαθήματα

In Greece, there are two noteworthy types of business: organizations (A.E - organization constrained by offers, E.P.E-restricted risk organization) and associations (O.E-general organization, E.E-constrained organization, quiet partnership).Also, there are different structures a business can take: joint endeavors, single merchants, branch workplaces of remote organizations

Ερευνητικές Εργασίες στην Τεχνολογία 

προσόμοια - μάθετε τα προσόμοια - βυζαντινή μουσική Site announcements